Друк

Напрямки Erasmus+

Вища освіта: головні цілі

Удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та сприяння конкурентоздатності європейської економіки

Ключовий напрям діяльності – КА1: Мобільність студентів у вищій освіті

Цілі:

Основні види діяльності за напрямом:

Ключовий напрям діяльності – КА1: Мобільність працівників у вищій освіті

Цілі:

Основні види діяльності за напрямом:

Вищі навчальні заклади з країн-партнерів, в тому числі з України, можуть бути партнером в проектах напряму Навчальної мобільності.

Студенти і викладачі для отримання грантів подають заявки на участь в конкурсах безпосередньо до вищих навчальних закладів (кредитна мобільність) на основі міжінституційних угод, або/чи партнерств (ступенева мобільність), так само як і представники інших країн, обмежень немає. Привілеїв чи/або обмежень немає для жодної країни світу.

Ключовий напрям діяльності – КА2: Співпраця задля інновацій
Стратегічні партнерства

Цілі:

Основні види діяльності за напрямом:

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера тільки за умов унікального досвіду да обгрунтованої доданої вартості участі в такому партнерстві

Ключовий напрям діяльності – КА2: Співпраця задля інновацій
Альянси знань

Цілі:

Основні види діяльності за напрямом:

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера тільки за умов унікального досвіду та обгрунтованої доданої вартості участі в такому альянсі

Ключовий напрям діяльності – КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками
Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Основні види діяльності за напрямом:

Два типи проектів співпраці держав-членів ЄС, інших європейських держав, країн-кандидатів (усього 34) з країнами-сусідами, Росією, країнами Азії, Латинської Америки, Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону (близько 150 країн-партнерів):

Спільні проекти: Нові навчальні плани та програми, методологія викладання та навчання, розвиток (підвищення кваліфікації) персоналу, забезпечення якості, урядування, інструменти Болонського процесу

Структурні проекти: Реформи на національному рівні за участю органів влади в країнах-партнерах (модернізація освітньої політики, заходи із запровадження Болонського процесу, урядування та менеджмент в системі вищої освіти…)

+Додатковий компонент мобільностів обох напрямах –з ЄС та до ЄС для країн Європейської політики сусідства та країн-кандидатів (які не мають Національних агентств): для студентів і працівників, ті ж правила, що й для кредитної мобільності (максимум 12 місяців).

Україна є повноправним учасником напряму та може як ініціювати проекти та бути координатором, так і бути рівноправним партнером проектів.

Ключовий напрям діяльності – КА3: Підтримка реформ

Цілі:

Основні види діяльності за напрямом:

 

Національний Еразмус+ Офіс в Україні відповідає за напрями Erasmus+ у сфері вищої освіти: www.erasmusplus.org.ua

Air Jordan 1 Retro High OG 'Chicago' White and Black-Varsity Red For Sale