baner

Напрямки Erasmus+

Вища освіта: головні цілі

Удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та сприяння конкурентоздатності європейської економіки

 • Покращення якості викладання та навчання
 • Виконання Стратегії модернізації вищої освіти в країнах-учасницях програми та розвиток потенціалу країн-партнерів
 • Посилення міжнародного виміру у програмі ЕРАЗМУС+
 • Підтримка Болонського процесу та діалогу щодо політикиу стратегічних країнах-партнерах

Ключовий напрям діяльності – КА1: Мобільність студентів у вищій освіті

Цілі:

 • Надати більше кращих можливостей для розвитку навичок і компетентностей у студентів, залучити найкращі таланти з-за кордону

Основні види діяльності за напрямом:

 • Кредитна мобільність, включаючи стажування за кордоном: мобільність для студентів відкрита для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ)
 • Ступенева мобільність: зразкові спільні магістерські програми, пропоновані університетами Європи та, в деяких випадках, країн-партнерів, що приваблюють найкращих студентів з усього світу
 • Гарантії студентських позик (НОВЕ): посилення мобільності студентів магістратури в Європі (тільки для ЄС)

Ключовий напрям діяльності – КА1: Мобільність працівників у вищій освіті

Цілі:

 • Надати більше кращих можливостей для підвищення якості викладання та навчання

Основні види діяльності за напрямом:

 • Викладання(викладацьке відрядження): розроблення інноваційних методів викладання, мобільність відкрита для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ)
 • Професійний розвиток: удосконалення навичок і компетентностей у викладацького складу та адміністративного персоналу, відкритий для країн-партнерів в обох напрямах(НОВЕ)
 • Запрошення працівників підприємств: з метою підвищення актуальності навчальних програм

Вищі навчальні заклади з країн-партнерів, в тому числі з України, можуть бути партнером в проектах напряму Навчальної мобільності.

Студенти і викладачі для отримання грантів подають заявки на участь в конкурсах безпосередньо до вищих навчальних закладів (кредитна мобільність) на основі міжінституційних угод, або/чи партнерств (ступенева мобільність), так само як і представники інших країн, обмежень немає. Привілеїв чи/або обмежень немає для жодної країни світу.

Ключовий напрям діяльності – КА2: Співпраця задля інновацій
Стратегічні партнерства

Цілі:

 • Зміцнення співпраці між ВНЗ та ключовими стейкхолдерами (підприємствами, науково-дослідними установами, соціальними партнерами, місцевими / регіональними органами влади, іншими організаціями у галузі освіти, професійної підготовки або молодіжної політики) заради сприяння якості та інноваціям у вищій освіті

Основні види діяльності за напрямом:

 • Розроблення, тестування, запровадження нових спільних навчальних планів і програм, спільних модулів, інтенсивних програм навчання
 • Розвиток співпраці з підприємствами в рамках проектів з метою вивчення прикладів з реального життя
 • Використання потенціалу відкритих освітніх ресурсів, спільного (колективного) та персоналізованого навчання
 • Інтеграція різноманітних форм і методів навчання (дистанційного, заочного, модульного)

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера тільки за умов унікального досвіду да обгрунтованої доданої вартості участі в такому партнерстві

Ключовий напрям діяльності – КА2: Співпраця задля інновацій
Альянси знань

Цілі:

 • Посилити структуровану та довготермінову співпрацю між ВНЗ і підприємствами задля пошуку інноваційних шляхів вироблення і поширення знань у проектах, націлених на результат, зокрема у новітніх галузях

Основні види діяльності за напрямом:

 • Розроблення нових мультидисциплінарних навчальних планів, що відповідають потребам бізнесу
 • Стимулювання розвитку у студентів, викладачів і працівників компаній підприємницького способу мислення
 • Сприяння обміну, поширенню та спільному створенню нових знань за участю ВНЗ і підприємств

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера тільки за умов унікального досвіду та обгрунтованої доданої вартості участі в такому альянсі

Ключовий напрям діяльності – КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками
Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Основні види діяльності за напрямом:

Два типи проектів співпраці держав-членів ЄС, інших європейських держав, країн-кандидатів (усього 34) з країнами-сусідами, Росією, країнами Азії, Латинської Америки, Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону (близько 150 країн-партнерів):

Спільні проекти: Нові навчальні плани та програми, методологія викладання та навчання, розвиток (підвищення кваліфікації) персоналу, забезпечення якості, урядування, інструменти Болонського процесу

Структурні проекти: Реформи на національному рівні за участю органів влади в країнах-партнерах (модернізація освітньої політики, заходи із запровадження Болонського процесу, урядування та менеджмент в системі вищої освіти…)

+Додатковий компонент мобільностів обох напрямах –з ЄС та до ЄС для країн Європейської політики сусідства та країн-кандидатів (які не мають Національних агентств): для студентів і працівників, ті ж правила, що й для кредитної мобільності (максимум 12 місяців).

Україна є повноправним учасником напряму та може як ініціювати проекти та бути координатором, так і бути рівноправним партнером проектів.

Ключовий напрям діяльності – КА3: Підтримка реформ

Цілі:

 • Підтримка напрацювань/розробок ЄС в сфері освітньої політики задля досягнення кращого системного впливу

Основні види діяльності за напрямом:

 • Підтримка Відкритого методу координації, порядок денний з модернізації вищої освіти, Болонський процес
 • Розвиток і запровадження інструментів прозорості ЄС (ЄКТС, ...)
 • Визнання кваліфікацій (NARIC – Національний інформаційний центр офіційного визнання свідоцтв про освіту)
 • Мережа експертів з реформування вищої освіти у країнах-сусідах та країнах-кандидатах
 • Міжнародний діалог щодо освітньої політики
 • Всесвітня асоціація випускників
 • Міжнародна привабливість і пропагування

 

Національний Еразмус+ Офіс в Україні відповідає за напрями Erasmus+ у сфері вищої освіти: www.erasmusplus.org.ua

Air Jordan 1 Retro High OG 'Chicago' White and Black-Varsity Red For Sale