baner

Процедура відбору

Процедура конкурсного відбору студентів для участі в обміні за програмою Erasmus+
Загальні вимоги до студентів, що подають заявки.

Заявник повинен відповідати наступним критеріям:

  • Бути студентом відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня (відповідно до запиту університету, що приймає).
  • Завершити принаймні 1 рік навчання (станом на початок мобільності).
  • Успішно скласти останню заліково-екзаменаційну сесію.
  • Мати хороший рівень володіння іноземною мовою: у більшості випадків - англійською (бажаний рівень – В1, В2 – відповідно до запиту університету, що приймає), градація рівнів - див. пункт «Завантаження».

Всі студенти-учасники конкурсу проходять співбесіду з англійської мови.

Для участі у конкурсному відборі необхідно подати відповідно оформлений пакет документів. Подана інформація оцінюється, за кожен окремий пункт студент отримує бали.
Заявник, який набирає найвищий бал, рекомендується комісією для подання на розгляд університетом, що приймає студентів за програмою Erasmus+.

ВАЖЛИВО!
Студент повинен ознайомитись із курсами, що читаються англійською мовою, та узгодити із деканатом можливість перезарахування даних курсів в УжНУ (мінімум 30 кредитів на 1 семестр!).

Nike Air Max