baner

Проекти Жан Моне

Діяльність в рамках напряму Жана Моне

Цілі:

 • Сприяти досконалості євроінтеграційних студій у вищій освіті

Основні види діяльності за напрямом:

 • Викладання й дослідження (Кафедри, Модулі та Центри досконалості)
 • Дебати між представниками науково-педагогічних кіл та академічні обміни (мережі та проекти)
 • Підтримка діяльності організацій або асоціацій
 • Створення знаку якості «Жан Моне»
 • Надання операційних грантів окремим закладам

Напрям діяльності – Жан Моне: Викладання та дослідження

Цілі, що будуть підтримані:

Навчальна програма, присвячена ЄС та євроінтеграційній тематиці, обсягом не менше 40 годин - Модулі Жана Моне Викладацька ставка із спеціалізацією на європейських студіях обсягом не менше 90 годин - Кафедри Жана Моне

Осередки накопичення знань з тематики ЄС та євроінтеграційних компетентностей - Центри досконалості Жана Моне

Основні види діяльності за напрямом:

 • Викладання курсів  в галузі європейської інтеграції, включених до офіційних навчальних планів і програм
 • Наукові розвідки, моніторинг і керівництво дослідницькими проектами з євроінтеграційної тематики
 • Організація та координація людських та інформаційних ресурсів у сфері європейських студій

Напрям діяльності – Жан Моне: Дебати та обміни

Цілі, що будуть підтримані:

Посилення співпраці та поширення результатів високоякісних досліджень - Мережі

Опрацьовування різноманітних методологій, активізація дискусій та рефлексії - Проекти

Основні види діяльності за напрямом:

 • Сприяння обміну знаннями й накопиченим досвідом з метою взаємозбагачення та поширення кращих практик
 • Посилення співпраці та створення платформи з обміну знань щодо найактуальніших питань ЄС та європейської інтеграції за участі державних органів та Європейської Комісії
 • Розроблення академічного змісту та інструментарію для окремих цільових груп
 • Спільне створення змісту та спільне викладання

Напрям діяльності – Жан Моне: Підтримка організацій або асоціацій

Цілі, що будуть підтримані:

 • Активізація викладацької та тренінгової діяльності у сферах, що стосуються ЄС – Заклади
 • Участь і внесок у дослідження євроінтеграційних процесів - Асоціації

Основні види діяльності за напрямом:

Для організацій:

 • Збір, осмислення, аналіз та поширення фактів і знань про Європейський Союз
 • Організація (розроблення, викладання) курсів, що стосуються діяльності Європейського Союзу, на рівні магістратури або в рамках підвищення кваліфікації

 Для асоціацій:

 • Організація та здійснення статутної діяльності асоціацій, що займаються євроінтеграційними студіями
 • Сприяння активному громадянству через поширення інформації про Європейський Союз серед широкої громадськості

 

Національний Еразмус+ Офіс в Україні відповідає за напрями Erasmus+ у сфері вищої освіти: www.erasmusplus.org.ua

Nike